THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN TẠI EXIMBANK

  1. Đăng ký trực tuyến
  2. Nộp hồ sơ trực tiếp
    Yêu cầu bộ hồ sơ đầy đủ gồm:
    • Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Eximbank (download tại đây).
    • Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy ghi rõ chức danh dự tuyển.
    • Sơ yếu lý lịch rõ ràng và có xác nhận của chính quyền địa phương.
    • Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan.
    • Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (sao y thị thực).
    • Giấy chứng nhận quá trình làm việc trước đây (nếu có).
    • Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng trở lại).
    • 03 tấm hình 3x4.